Nom: Conrad

Origen i significat

El nom Conrad té un origen germànic, compost per les parts "kuoni" que significa valent o hàbil, i "rad" que es tradueix com consell. Per tant, el nom Conrad pot interpretar-se com "aquel que dona valent consell" o "conseller valent". Aquest nom ha estat portat per nobles i membres de la reialesa a Europa, reforçant la seva connotació de lideratge i saviesa.

A més, Conrad va ser un nom força comú durant l'Edat Mitjana i va continuar sent popular en diverses cultures europees, incloent l'alemanya i l'anglesa. En alguns casos, Conrad pot ser utilitzat com a cognom, derivant d'un nom de família que identificava a la persona com a descendents o associats a algú que portava aquest nom com a nom propi. Aquesta dualitat en el seu ús mostra la versatilitat i la durada històrica del nom Conrad.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Conrad a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1711 de 59.142 noms
  • Freqüència: 286 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,04 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Conrado (m)Morad (m)Conan (m)Connor (m)Mourad (m)Cronan (m)Nord (m)Cora (f)Conxa (f)Coral (f)

Conrad apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb CNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nen