Nom: Cleo

Origen i significat

El nom Cleo és una forma curta i afectuosa del nom Cleòpatra, que és d'origen grec i significa "glòria del pare" (de "kleos", glòria, i "patēr", pare). Cleòpatra va ser un nom notablement portat per la famosa reina d'Egipte, el que pot haver influït en la popularitat i la connotació de poder i intel·ligència associada amb el nom.

A més, Cleo pot ser vist com un nom independent amb el seu propi encant. La terminació "-o" en noms femenins no és comuna en moltes llengües, el que pot donar al nom Cleo una qualitat distintiva i moderna. És possible que algunes persones triïn aquest nom per la seva sonoritat atractiva i la seva simplicitat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Cleo a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 5992 de 59.142 noms
  • Freqüència: 50 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 723 de 1.448 noms
  • Freqüència: 9 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,17 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Cloè / Cloe (f)Cleòpatra (f)Clio (f)Chloe / Chlóe (f)Leo (m)Cel (f)Lleó (m)Celso (m)León (m)Celoni (m)

Cleo apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenaNoms de nena que comencen amb CNoms originals de nenaNoms curts de nenaNoms originalsNoms de nenaNoms curts