Nom: Càndida / Cándida

Origen i significat

El nom Càndida (en la seva forma en català) prové del llatí "candidus", que significa "blanc", "brillant" o "pur". Aquest nom era utilitzat en l'antiguitat romana per descriure quelcom amb una lluminositat i puresa especial, i sovint s'associava amb la innocència i la virtut. En contextos històrics, era comú entre les dones de la noblesa romana.

A més, Càndida és un nom que ha estat portat per diverses santes i màrtirs al llarg de la història cristiana, la qual cosa pot reforçar la seva associació amb la puresa i la santedat. La seva sonoritat suau i el seu significat han fet que sigui un nom escollit en diferents èpoques i cultures, mantenint-se com un nom amb una rica herència clàssica i religiosa.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Càndida / Cándida a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 637 de 59.142 noms
  • Freqüència: 1.182 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,15 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Càndia (f)Aida / Aïda / Aída (f)Candela (f)Càndid (m)Ania (f)Ida (f)Chadia (f)Candelària / Candelaria (f)Dània / Dania (f)Candelera (f)

Càndida / Cándida apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb CNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms catalansNoms de nenaNoms llargs