Nom: Bet

Origen i significat

El nom Bet pot ser considerat una forma abreujada o variant de Elisabet, la versió catalana del nom hebreu Elisheva. Aquest nom hebreu està compost per elements que signifiquen "Déu" (el) i "abundància" (sheva), resulta en el significat de "Déu és la meva abundància" o "Déu és el meu jurament". És un nom amb profundes arrels bíbliques, ja que Elisabet va ser la mare de Joan Baptista.

A més, el nom Bet també pot ser utilitzat com a nom propi independent, encara que és menys comú. No s'ha de confondre amb la segona lletra de l'alfabet hebreu, beth o bet, que també és la base del nom de la lletra grega beta. En aquest cas, la utilització com a nom propi seria més simbòlica i menys freqüent.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 3

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1678 de 59.142 noms
  • Freqüència: 296 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,04 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 498 de 1.448 noms
  • Freqüència: 16 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,28 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Bet a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Beth (f)Beta (f)Betty (f)Betsy (f)Berta (f)Betlem (f)