Nom: Benigna

Origen i significat

El nom Benigna prové del llatí "benignus", que significa "amable", "benigne" o "generós". Aquest nom pot evocar qualitats de bondat i disposició a fer el bé cap als altres. En la tradició cristiana, Benigna ha estat utilitzat com a nom per diverses santes, la qual cosa li afegeix una dimensió de santedat i puresa.

En alguns casos, el nom Benigna també podria ser la versió femenina del nom masculí Benigne, encara que aquesta forma és menys comuna. Els noms amb aquestes arrels llatines sovint es van popularitzar durant l'època medieval i poden ser trobats en documents històrics i registres de l'Església d'aquell període.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Benigna a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3016 de 59.142 noms
  • Freqüència: 128 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Benita (f)Benvinguda (f)Nina (f)Enna (f)Begoña (f)Begònia (f)Digna (f)Bernardina (f)Benigno (m)Ina (f)

Benigna apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb BNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs