Nom: Beatriu

Origen i significat

Beatriu és la forma catalana del nom femení Beatriu, que prové del llatí "beatus" i "trix", significat "feliç, benaurada". Aquest nom va ser popularitzat per Dante Alighieri a la seva obra "La Divina Comèdia", on Beatrice és la dona idealitzada que guia el poeta a través del Paradís. Aquesta associació literària pot donar al nom un aire de bellesa i inspiració.

A més, Beatrice és un nom amb variants en moltes altres llengües, com l'anglès Beatrice, l'italià Beatrice o el francès Béatrice. Sovint, és un nom escollit per la seva sonoritat dolça i la seva connotació de bondat i alegria. El nom pot estar també associat amb Santa Beatriu, una figura venerada en diverses tradicions cristianes, la qual cosa pot afegir un element de santedat i virtut al seu significat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Beatriu a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1969 de 59.142 noms
  • Freqüència: 238 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,03 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Beatriz (f)Beatrice (f)Berta (f)Bet (f)Tiu (f)Bertí (m)Riu (m)Bernat (m)

Beatriu apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb BNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs