Nom: Balma

Origen i significat

El nom Balma és d'origen català i fa referència a un terme geològic que descriu una cavitat natural en una roca o un penya-segat, també coneguda com a balma o bauma en català. Aquesta paraula prové del prellatí "balma", que significa 'lloc elevat', i es pot interpretar com a metàfora de refugi o protecció.

Com a nom propi femení, Balma no és extremadament comú, però podria haver estat escollit per simbolitzar la fortalesa i la naturalesa. És possible que en algunes regions sigui més prevalent, com a expressió de la connexió amb la terra i els paisatges locals. Aquest nom podria ser valorat per la seva singularitat i les seves arrels en la topografia i la cultura catalanes.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 5

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 5907 de 59.142 noms
  • Freqüència: 51 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Balma a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Alma (f)Salma (f)Aloma (f)Basma (f)Almas (f)Bassma (f)