Nom: Aloma

Origen i significat

El nom femení "Aloma" podria ser una creació moderna o una variació de noms més tradicionals, ja que el seu origen exacte no és clar. Aquesta incertesa en l'origen dels noms no és infreqüent, ja que sovint s'opta per sonoritats atractives o úniques sense un significat històric o cultural concret.

No obstant això, "Aloma" guanya connotacions literàries per ser el títol d'una novel·la de Mercè Rodoreda, publicada el 1938. Aquesta connexió pot haver influït en la popularitat del nom, possiblement com un tribut a l'obra de Rodoreda o a la literatura catalana, conferint-li un to de cultura i refinament.

El personatge d'Aloma en la novel·la de Rodoreda és una jove en procés d'autoconeixement i maduració, enfrontant-se a desafiaments de la vida adulta i les relacions personals en una Barcelona preguerra. La seva evolució psicològica i emocional, marcada per la pèrdua de la innocència i la recerca de la identitat, pot inspirar a pares a triar aquest nom per a les seves filles, associant-lo amb fortalesa interior i sensibilitat. Aquests atributs, com la intel·ligència emocional i la resiliència, són molt valorats actualment, i poden ser evocats per la complexitat i creixement del personatge d'Aloma en la literatura.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Aloma a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3145 de 59.142 noms
  • Freqüència: 121 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1051 de 1.448 noms
  • Freqüència: 5 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,09 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Paloma (f)Alma (f)Coloma (f)Almas (f)Balma (f)Salma (f)Alomar (m)Halima (f)Salima (f)Roma (f)

Aloma apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb ANoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nena