Nom: Ayla

Origen i significat

El nom Ayla té unes quantes possibles fonts d'origen. En la llengua turca, "ayla" significa llum de lluna o halo de llum que envolta la lluna, conferint al nom una bellesa poètica i un vincle amb la natura i l'astro nocturn. Aquesta etimologia pot fer que el nom sigui popular entre aquells que busquen un nom amb significats naturals o celestials.

Una altra possible font per a Ayla prové de l'hebreu, on podria derivar-se del mot "ayil", que significa cerf. Aquesta connexió amb un animal sovint associat a la gràcia i l'agilitat pot donar al nom una sensació de lleugeresa i elegància. No obstant això, cal tenir en compte que el nom pot tenir altres orígens i significats en diferents cultures i idiomes.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Ayla a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2088 de 59.142 noms
  • Freqüència: 220 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,03 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 474 de 1.448 noms
  • Freqüència: 17 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,3 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Kayla (f)Layla (f)Nayla (f)Aya (f)Alya (f)Nohayla (f)Sohayla (f)Aila (f)Alla (f)Ayat (f)

Ayla apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenaNoms de nena que comencen amb ANoms originals de nenaNoms curts de nenaNoms originalsNoms de nenaNoms curts