Nom: Assumpta

Origen i significat

El nom Assumpta és d'origen llatí i deriva del terme "assumpta", que significa "assumpta" o "presumpta". Aquest nom té una forta connotació religiosa, ja que fa referència a l'Assumpció de Maria, que és la creença catòlica segons la qual la Mare de Déu va ser elevada en cos i ànima als cels. Per tant, el nom Assumpta sovint s'associa amb la puresa i la devoció.

El nom Assumpta és especialment popular en contextos catòlics i pot ser utilitzat per a honrar aquest dogma maria. Aquest nom pot ser trobat tant en la forma Assumpta com en la variant més curta, Assum. En qualsevol cas, es manté l'essència de la seva significació original i el vincle amb la tradició cristiana.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 8

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1247 de 59.142 noms
  • Freqüència: 462 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,06 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Assumpta a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Assumpta apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb ANoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs

Altres noms similars

Assua (f)Assumpció (f)Assutzena (f)Bassma (f)Assia (f)Aissata (f)Jaumeta (f)Sulamita (f)