Nom: Assumpció

Origen i significat

El nom Assumpció prové de la paraula llatina "assumptio", que significa "presumpció" o "presa". En el context religiós, aquest nom fa referència a la Festa de l'Assumpció de la Mare de Déu, una celebració catòlica que commemora la creença que la Verge Maria va ser presa cos i ànima al cel al final de la seva vida terrenal. És una festivitat d'una gran importància en el calendari litúrgic, celebrada el 15 d'agost.

Així, el nom Assumpció és escollit sovint per la seva connotació religiosa i espiritual, representant la devoció i la creença en l'ascensió i en la santedat. El nom és portat amb orgull per aquelles que celebren la seva festivitat o per aquelles a qui els seus pares volen homenatjar aquesta tradició religiosa.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 9

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1081 de 59.142 noms
  • Freqüència: 552 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,07 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Assumpció a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Assumpta (f)Assua (f)Asunción (f)Ció (f)Redempció (f)Amancio (m)