Nom: Aixa

Origen i significat

El nom Aixa pot ser una variant de Aisha, que té les seves arrels en l'àrab i significa "vida" o "plena de vida". Aisha va ser una figura prominent en la història islàmica, coneguda per ser una de les esposes del profeta Maomé. Així, el nom porta amb si una rica herència cultural i religiosa dins de les comunitats musulmanes.

No obstant això, cal destacar que el nom Aixa també podria ser interpretat de maneres diferents en altres cultures o idiomes. A vegades, els noms adopten formes lleugerament variades quan es traslladen d'una llengua a una altra, podent adoptar significats addicionals o connotacions específiques segons el context regional i l'ús que se'n fa.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 4

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1942 de 59.142 noms
  • Freqüència: 242 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,03 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1206 de 1.448 noms
  • Freqüència: 4 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,07 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Aixa a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Nataixa (f)Aida / Aïda / Aída (f)Aila (f)Aima (f)Aina (f)Aira (f)