Nom: Xavi

Origen i significat

Xavi és una forma curta i col·loquial de Xavier, nom originari del basc que significa "casa nova" o "nou habitatge" (de la paraula basca "etxe berri"). Aquest nom va guanyar popularitat a partir de Sant Francesc Xavier, cofundador de la Companyia de Jesús i missioner del segle XVI, la qual cosa va contribuir a la seva expansió més enllà del País Basc.

El nom Xavi s'ha utilitzat com a nom propi independent, i encara que es relaciona sovint amb la versió més formal Xavier, té la seva pròpia identitat com a nom més informal i amigable. És un nom que transmet una sensació de proximitat i modernitat, mantenint al mateix temps un vincle amb la tradició i l'herència històrica.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Xavi a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 574 de 59.142 noms
  • Freqüència: 1.416 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,18 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 310 de 1.448 noms
  • Freqüència: 28 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,52 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Xavie (m)Xavier (m)Davi (m)Javi (m)Favi (m)Xabi (m)Xevi (m)Salvi (m)Octavi (m)

Xavi apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb XNoms catalans de nenNoms catalans curtsNoms curts de nenNoms catalansNoms de nenNoms curts