Nom: Wasim

Origen i significat

El nom Wasim (o també escrit com Waseem) és d'origen àrab i es tradueix com "guapo", "atractiu" o "de bon aspecte". És un nom masculí força comú en països de parla àrab i en comunitats musulmanes, i porta amb ell una connotació de bellesa i elegància.

Aquest nom no només es valora per la seva sonoritat agradable sinó també per l'atribut positiu que implica en la persona que el porta. La importància de la bellesa física o l'atractiu personal pot variar segons les cultures, però en el cas de Wasim, aquestes qualitats són celebrades i desitjades.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Wasim a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2659 de 59.142 noms
  • Freqüència: 153 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Wassim (m)Asim (m)Nasim (m)Qasim (m)Assim (m)Maksim (m)Nassim (m)Waseem (m)Wasima (f)Hashim (m)

Wasim apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb WNoms originals de nenNoms originalsNoms de nen