Nom: Vidal

Origen i significat

El nom Vidal té les seves arrels en la llengua llatina, derivant de la paraula "vitalis" que significa "vital" o "de vida". Aquest nom pot ser interpretat com una celebració de la vida o una referència a l'energia i l'essència vital d'una persona. Sovint, el nom Vidal ha estat utilitzat en contextos on es vol destacar la força o la vitalitat d'un individu.

En la història, Vidal ha estat un cognom comú en regions de parla catalana i castellana, i també ha servit com a nom de baptisme. Aquest nom pot estar vinculat amb la idea de longevitat i vigor, qualitats apreciades en diferents cultures. En el context cristianocatòlic, alguns sants i beatos porten el nom de Vidal, el que pot haver contribuït a la seva popularització com a nom de pila.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Vidal a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1459 de 59.142 noms
  • Freqüència: 362 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,05 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Nidal (m)Vida (f)Vitaliy (m)Vitalii (m)Ida (f)Viola (f)

Vidal apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb VNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nen