Nom: Souhail

Origen i significat

El nom Souhail té orígens en la llengua àrab i és transcrit de diverses maneres depenent de la regió, incloent formes com "Suhail" o "Sohail". El significat d'aquest nom pot estar associat amb la paraula àrab que fa referència a una estrella o un astre brillant, específicament l'estrella Canopus, la segona més brillant del cel nocturn després de Sirius. Aquesta estrella és coneguda en àrab com "Suhail" i és destacada en la navegació i la poesia àrab.

A més, el nom Souhail pot portar connotacions de lluminositat, guia i esperança, donada la seva relació amb un cos celestial destacat. En alguns contextos, el nom pot també suggerir qualitats de benevolència i beautat, associades a la brillantor i la prominència de l'estrella en la cultura àrab.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Souhail a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3274 de 59.142 noms
  • Freqüència: 114 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,01 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1206 de 1.448 noms
  • Freqüència: 4 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,07 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Sohail (m)Souhaib (m)Sohaib (m)Souhaila (f)Smail (m)Soulaiman (m)Mihail (m)Soulaimane (m)Sohaila (f)Mikhail (m)

Souhail apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb SNoms originals de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms llargsNoms de nen