Nom: Shoaib

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Shoaib a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3292 de 59.142 noms
  • Freqüència: 113 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,01 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Sohaib (m)Souhaib (m)Chaib (m)Saqib (m)Habib (m)Sohail (m)Sohayb (m)Saibo (m)Bouchaib (m)Ihab (m)

Shoaib apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb SNoms originals de nenNoms originalsNoms de nen