Nom: Senén

Origen i significat

El nom Senen és d'origen latí i es creu que deriva del nom "Seneca", encara que la seva relació directa no és clara. Aquest nom pot estar associat amb el concepte de senectut o vellesa, tot i que aquesta connotació no necessàriament s'aplica a la interpretació moderna del nom. En alguns casos, Senen podria ser considerat una variació o una forma derivada d'altres noms llatins.

A més, és possible que Senen sigui una forma catalana o espanyola d'algun altre nom antic, adoptant una ortografia o pronunciació particular dins d'aquestes llengües. La seva popularitat i ús poden variar significativament segons la regió i la tradició cultural, i potser no es troba tan estès com altres noms d'origen llatí més reconeguts.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Senén a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3364 de 59.142 noms
  • Freqüència: 109 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,01 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Steven (m)Stephen (m)Eden (m)Eren (m)Sean (m)Sienna (f)Jasleen (f)Selena (f)Serena (f)

Senén apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb SNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nen