Nom: Sebastià

Origen i significat

El nom Sebastià prové del grec Sebastos, que significa "venerable" o "reverenciat". La forma Sebastos és la traducció grega de l'honorífic llatí "Augustus", títol que portaven els emperadors romans. Per tant, Sebastià porta amb si una connotació de respecte i distinció.

Històricament, el nom va guanyar popularitat gràcies a Sant Sebastià, un màrtir cristià del segle III, famós per la seva devoció i per ser representat en l'art com un jove soldat lligat a un pal i ferit per fletxes. Aquesta figura ha inspirat la veneració en diverses cultures i pot haver contribuït a la difusió del nom Sebastià en diferents formes a través del món cristià.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Sebastià a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 682 de 59.142 noms
  • Freqüència: 1.056 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,14 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Sebastian / Sebastián (m)Bastian / Bastián (m)Sebastiana (f)Tià (m)Set (m)Àsia (f)Saskia (f)Blàsia (f)Tàsia (f)Antia (f)

Sebastià apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb SNoms catalans llargsNoms catalans de nenNoms llargs de nenNoms catalansNoms llargsNoms de nen