Nom: Sanad

Origen i significat

El nom Sanad podria tenir un origen àrab i, en aquest context, sovint es tradueix com a "suport" o "pilar". Aquest significat pot fer referència a una persona que és considerada com un suport o una base sòlida per a la seva família o comunitat. El nom podria ser una elecció popular en cultures que parlen l'àrab i en aquelles que valoren aquestes qualitats de resistència i fiabilitat.

A més, és possible que el nom Sanad tingui altres orígens o significats en diferents llengües o cultures, però sense informació addicional, l'associació amb l'àrab és la més plausible. És important recordar que els significats dels noms poden variar considerablement segons la regió i la història cultural, i que els noms mateixos poden ser adoptats i adaptats per diverses cultures al llarg del temps.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Sanad a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 10.173 de 59.142 noms
  • Freqüència: 25 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 565 de 1.448 noms
  • Freqüència: 13 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,24 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Saad (m)Angad (m)Asaad (m)Sandro (m)Sandre (m)Sana (f)Sajjad (m)Sandeep (m)Asad (m)Sanç (m)

Sanad apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb SNoms originals de nenNoms originalsNoms de nen