Nom: Rosendo

Origen i significat

El nom Rosendo té un clar origen germànic, derivat dels elements "hrod", que significa glòria, i "sind", que es pot traduir com viatge o camí. Així, el significat complet del nom podria interpretar-se com el d'un individu que emprèn un camí de glòria o que té una reputació gloriosa.

Aquest nom va ser popularitzat a la península Ibèrica durant l'època visigoda i pot estar associat amb Sant Rosendo, un monjo i bisbe gallec del segle X. El seu ús, per tant, no només porta amb si la resonància del seu origen germànic, sinó també la seva vinculació amb la història i la tradició religiosa de la zona.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Rosendo a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 835 de 59.142 noms
  • Freqüència: 801 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,1 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Sendo (m)Rossend (m)Servando (m)Rolando (m)Segundo (m)Soren (m)Gumersindo (m)Romeo (m)Arsenio (m)Reinaldo (m)

Rosendo apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb RNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans llargsNoms catalans de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms catalansNoms llargsNoms de nen