Nom: Raimon / Raimón

Origen i significat

Raimon és un nom masculí d'origen germànic, derivat del nom Raimund. Aquest nom es compon de dues parts: "ragin", que significa consell, i "mund", que vol dir protecció. Per tant, el significat complet de Raimon podria interpretar-se com "protector amb consell" o "el que protegeix amb saviesa".

A Catalunya, la forma Raimon és una adaptació de l'original germànic, i ha estat un nom bastant comú en la història i la cultura catalanes. Ha estat portat per nobles i personatges històrics, així com per destacats individus en l'àmbit de la literatura i la música, fent que el nom tingui un fort pes cultural i tradicional.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Raimon / Raimón a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 741 de 59.142 noms
  • Freqüència: 950 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,12 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Raimond (m)Ramon / Ramón (m)Raimundo (m)Simon / Simón (m)Mon (m)Rai (m)Raymond (m)Raian (m)Ion (m)Orion (m)

Raimon / Raimón apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb RNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nen