Nom: Ponç

Origen i significat

El nom Ponç té les seves arrels en la noblesa europea, especialment en l'època medieval. Prové del llatí Pontius, que a la vegada podria derivar de "pons", que significa pont. Aquest cognom va ser popular entre la noblesa romana i es va estendre a regions com la Gàl·lia i la península Ibèrica amb l'expansió de l'Imperi Romà.

A Catalunya, el nom Ponç ha estat portat per diversos membres de la noblesa, incloent comtes i figures importants en la història medieval catalana. És un nom amb una forta càrrega històrica i genealògica, associat amb el poder i l'estatus social d'antany.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Ponç a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 5766 de 59.142 noms
  • Freqüència: 53 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Pon (m)Po (m)

Ponç apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenNoms de nen que comencen amb PNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms catalans curtsNoms curts de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nenNoms curts