Nom: Patrick

Origen i significat

El nom Patrick prové de l'anglès, però les seves arrels es remunten al llatí "Patricius", que significa "noble" o "pertanyent a la classe patrícia", la qual era una distingida classe social a la Roma antiga. Amb el temps, el nom es va popularitzar en el món de parla anglesa, especialment a Irlanda, gràcies a Sant Patrici, el patró d'aquest país.

Sant Patrici, conegut com Saint Patrick en anglès, va ser un missioner cristià del segle V i és celebrat per la seva labor d'evangelització a Irlanda. El dia de Sant Patrici, el 17 de març, s'ha convertit en una festa àmpliament celebrada arreu del món, especialment en comunitats amb forta herència irlandesa. Aquesta festivitat ha contribuït a la difusió i popularitat del nom Patrick més enllà de les seves fronteres originàries.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Patrick a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1118 de 59.142 noms
  • Freqüència: 528 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,07 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1206 de 1.448 noms
  • Freqüència: 4 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,07 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Patrici (m)Patricio (m)Erick (m)Arik (m)Maverick (m)Tarik (m)Patxi (m)Patrícia / Patricia (f)Malick (m)Patrocini (f)

Patrick apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb PNoms originals de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms llargsNoms de nen