Nom: Ousmane

Origen i significat

El nom Ousmane és una variant d'Uthman, un nom d'origen àrab. Uthman va ser el nom d'un dels companys del profeta Mahoma i el tercer califa del Islam. El nom Uthman significa "el que és plè", "el que té saviesa" o "el que és fort", encara que el significat exacte pot variar segons la interpretació.

La forma Ousmane és particularment popular a regions de l'Oest d'Àfrica, com Senegal i altres països amb influència islàmica. La variació en la transliteració del nom àrab original pot donar lloc a diferents formes ortogràfiques, com Osman o Usman, entre altres. La seva elecció com a nom pot reflectir respecte per la tradició islàmica i admiració pels valors associats amb aquest califa històric.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Ousmane a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 906 de 59.142 noms
  • Freqüència: 717 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,09 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 871 de 1.448 noms
  • Freqüència: 7 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,12 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Ousman (m)Otmane (m)Usman (m)Soulaimane (m)Soulaymane (m)Souleymane (m)Othmane (m)Slimane (m)Soufiane (m)Lhoussaine (m)

Ousmane apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb ONoms originals de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms llargsNoms de nen