Nom: Muhammad Ahad

Origen i significat

El nom Muhammad-Ahad combina dos elements amb profundes arrels en la cultura islàmica. Muhammad, que significa "lloable" o "digne d'elogi", és un nom extremadament significatiu dins de l'Islam, ja que és el nom del profeta fundador de la religió, Muhammad. Aquest nom és un dels més comuns en el món musulmà i porta amb si un gran respecte i honor.

L'element Ahad forma part dels 99 noms de Déu (Al-Asma ul-Husna) en l'Islam, i significa "l'Únic" o "l'Únic Déu". La combinació de Muhammad-Ahad, per tant, podria interpretar-se com un homenatge a la figura del Profeta i a la unicitat de Déu. És una elecció de nom que pot reflectir una profunda espiritualitat i una forta identitat religiosa.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Muhammad Ahad a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 18.662 de 59.142 noms
  • Freqüència: 12 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1206 de 1.448 noms
  • Freqüència: 4 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,07 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Muhammad (m)Muhammed (m)Muhamadou (m)Mohammad (m)

Muhammad Ahad apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb MNoms originals de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms llargsNoms de nen