Nom: Mohamed Amin

Origen i significat

El nom Mohamed-Amin és una composició de dos noms àrabs molt comuns. Mohamed, que és una de les variants de Muhammad, prové de l'àrab i significa "lloable" o "digne de lloança". Aquest nom té una gran importància en la cultura islàmica, ja que és el nom del profeta de l'Islam, Muhammad ibn Abd Allah, fet que li atorga un profund respecte i popularitat.

El segon component, Amin, també d'origen àrab, significa "fideli" o "confiable". Aquest nom pot ser una referència a una de les qualitats atribuïdes al profeta Muhammad, la seva fidelitat i confiança. La combinació de Mohamed-Amin pot reflectir un desig dels pares de dotar al seu fill de qualitats admirades i respectades dins de la seva comunitat i cultura.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Mohamed Amin a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 966 de 59.142 noms
  • Freqüència: 643 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,08 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 630 de 1.448 noms
  • Freqüència: 11 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,2 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Mohamedamin (m)Mohammadi (m)Mohamed (m)Mohammad (m)Mohammed (m)Mohamad (m)Amin (m)Mouhamed (m)Mhamed (m)Mohand (m)

Mohamed Amin apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb MNoms originals de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms llargsNoms de nen