Nom: Llorenç

Origen i significat

Llorenç és un nom masculí d'origen llatí, provinent de Laurentius, que significa literalment "d'Laurentum". Laurentum era una antiga ciutat del Laci, en la regió que avui coneixem com a Itàlia, i el nom es pot interpretar com "pertanyent a Laurentum" o "relacionat amb Laurentum". Aquesta ciutat possiblement va rebre el seu nom per l'abundància de llorer (laurus en llatí) que hi creixia, per tant, el nom també podria estar vinculat a la planta de llorer, símbol de saviesa i victòria.

El nom Llorenç ha estat portat per molts sants i màrtirs al llarg de la història, essent Sant Llorenç un dels més coneguts, el qual és venerat com a patró dels cuiners i bibliotecaris. Aquesta herència religiosa pot conferir al nom un aire de devoció i sacrifici. El nom també es pot trobar en altres formes com Lawrence o Lorenzo, depenent de la llengua i la regió.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Llorenç a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 574 de 59.142 noms
  • Freqüència: 1.416 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,18 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1051 de 1.448 noms
  • Freqüència: 5 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,09 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Orenç (m)Llorença (f)Florenci (m)Lorien (m)Orenci (m)Florencio (m)Lorenzo (m)Lloret (f)Florença (f)Lorena (f)

Llorenç apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb LNoms catalans llargsNoms catalans de nenNoms llargs de nenNoms catalansNoms llargsNoms de nen