Nom: Llàtzer

Origen i significat

El nom Llàtzer és la forma catalana de Lázaro, un nom d'origen hebreu que prové de Eleazar, el qual significa "Déu ha ajudat". Aquest nom és conegut principalment per la història bíblica de Llàtzer de Betània, el home que, segons el Nou Testament, va ser ressuscitat per Jesús després de quatre dies mort. Aquesta història ha fet que el nom sigui associat amb la idea de segona oportunitat o renovació.

En la tradició cristiana, Sant Llàtzer és el patró dels leprosos i de les persones malaltes, a causa d'una altra figura històrica, Llàtzer el Lleprós. Això fa que el nom també estigui vinculat a la compassió i el servei als altres, i és un nom que pot portar connotacions de cura i ajuda.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Llàtzer a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3956 de 59.142 noms
  • Freqüència: 87 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,01 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Walter (m)Aitziber (f)

Llàtzer apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb LNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans llargsNoms catalans de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms catalansNoms llargsNoms de nen