Nom: Kenzo

Origen i significat

Kenzo és un nom masculí d'origen japonès. En la llengua japonesa, els noms sovint són formats per la combinació de diferents kanji, o caràcters, cadascun amb el seu propi significat. Així, el significat de Kenzo pot variar depenent dels kanji utilitzats per a escriure'l. No obstant això, una combinació comuna per a Kenzo és la de "健" que significa "fort" o "saludable" i "三" que significa "tres".

El nom Kenzo pot transmetre una sensació de vitalitat o energia, i està bastant estès a Japó. A més, ha guanyat reconeixement internacional a través de figures com Kenzo Takada, el famós dissenyador de moda. Tot i això, és important recordar que l'elecció dels caràcters específics en la llengua japonesa pot alterar completament el significat del nom.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Kenzo a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 5074 de 59.142 noms
  • Freqüència: 63 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 871 de 1.448 noms
  • Freqüència: 7 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,12 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Enzo (m)Renzo (m)Lorenzo (m)Vincenzo (m)Kenza (f)

Kenzo apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb KNoms originals de nenNoms originalsNoms de nen