Nom: Juan Antonio

Origen i significat

El nom Juan-Antonio és una composició de dos noms molt comuns en la cultura hispànica: Juan i Antonio. El primer element, Juan, prové de l'hebreu Yohanan, que significa "Déu és graciós" o "Déu té misericòrdia". És un dels noms amb més tradició i ha estat molt popular durant segles, especialment en països de parla hispana i també a Catalunya.

El segon element, Antonio, té un origen que podria ser etrusc, però és majoritàriament reconegut com a llatí, amb un significat que no està clar del tot. Alguns estudiosos creuen que podria derivar d'Antonius, un nomen romà, encara que el seu significat exacte és incert. La combinació de Juan-Antonio reflecteix una tradició cultural de donar noms compostos, sovint per honorar diversos sants o mantenir vius els noms dins de la família.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Juan Antonio a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 126 de 59.142 noms
  • Freqüència: 13.319 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 1,71 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 630 de 1.448 noms
  • Freqüència: 11 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,2 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Antonio (m)Juan (m)Juana (f)Janat (f)Juno (f)

Juan Antonio apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb JNoms llargs de nenNoms llargsNoms de nen