Nom: José Antonio

Origen i significat

El nom José-Antonio és un nom compost format per la unió de dos noms propis de gran tradició. José és d'origen hebreu, provinent del nom Yosef, que significa "Que Déu afegeixi o incrementi". Aquest nom té una forta presència bíblica, sent el nom del pare de Jesús en el Nou Testament, i també el nom d'un dels fills de Jacob en l'Antic Testament.

Per la seva part, Antonio és un nom amb un origen que podria remuntar-se a la gens romana Antonia, encara que també se li atribueix un origen etrusc. El significat exacte no és clar, però sovint se l'associa amb el terme "inestimable" o "digne de preu". Aquest nom ha estat molt popular a través de la història, portat per sants, nobles i altres figures importants, conferint-li un aire de solidesa i tradicionalitat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom José Antonio a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 42 de 59.142 noms
  • Freqüència: 27.421 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 3,52 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 630 de 1.448 noms
  • Freqüència: 11 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,2 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Antonio (m)José (m)Santino (m)Josep (m)Joan (m)Joao (m)Josefina (f)Josefa (f)Josepa (f)

José Antonio apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb JNoms llargs de nenNoms llargsNoms de nen