Nom: Jofre

Origen i significat

El nom Jofre és d'origen germànic, provinent de l'antiga forma Godefroy o Gottfried. La seva composició es pot desglossar en els elements "god", que significa Déu, i "frid", que significa pau o protecció. Així, el nom podria interpretar-se com "el que està en pau amb Déu" o "el que protegeix en nom de Déu".

Aquest nom es va popularitzar a Europa durant l'Edat Mitjana, en part gràcies a la presència de figures històriques com Jofre de Bouillon, un dels líders de la Primera Croada i fundador del Regne de Jerusalem. A Catalunya, el nom Jofre també ha estat present en la història, podent trobar-se en la noblesa i en documents medievals.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Jofre a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 656 de 59.142 noms
  • Freqüència: 1.127 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,14 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 424 de 1.448 noms
  • Freqüència: 19 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,34 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Nofre (m)Onofre (m)Jorge (m)Jofreda (f)José (m)Dore (f)Jone (f)

Jofre apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb JNoms catalans de nenNoms catalansNoms de nen