Nom: Hodei

Origen i significat

El nom Hodei és d'origen basc, i en aquesta llengua significa "núvol". És un nom relativament modern i poc comú, utilitzat principalment en regions de parla basca com el País Basc i Navarra. El significat del nom pot evocar la lleugeresa i la presència etèria dels núvols en el cel.

Aquest nom pot reflectir una tendència a escollir noms relacionats amb la natura i els elements naturals, una característica força habitual en la nomenclatura basca. La tria d'un nom com Hodei pot estar inspirada per la bellesa i la immensitat del cel, així com per una certa connexió espiritual o emocional amb el món natural.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Hodei a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 5689 de 59.142 noms
  • Freqüència: 54 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1212 de 1.448 noms
  • Freqüència: 4 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,07 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Odei (m)Hodaifa (m)Adei (m)Hoda (f)

Hodei apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb HNoms originals de nenNoms originalsNoms de nen