Nom: Harun

Origen i significat

El nom Harun és masculí i té un profund arrelament en la cultura àrab i islàmica. És la forma àrab del nom Aaron, que en l'hebreu bíblic significa "muntanya de força" o "portador de màrtirs". A la tradició islàmica, Harun és reconegut com el germà de Moisès i un profeta en el seu propi dret.

Aquest nom no només es troba en contextos religiosos, sinó que també és utilitzat àmpliament en països de parla àrab i en altres cultures musulmanes. La seva popularitat es pot deure tant a la seva importància en els textos sagrats com a la sonoritat i significat poderós que porta. Així, Harun es relaciona amb el lideratge, la força i la saviesa.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Harun a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 6270 de 59.142 noms
  • Freqüència: 47 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1206 de 1.448 noms
  • Freqüència: 4 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,07 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Haroun (m)Harouna (m)Haron (m)Haroon (m)Hargun (f)Haoran (m)Haoxuan (m)Maruan (m)Aruna (f)Sharon (f)

Harun apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb HNoms originals de nenNoms originalsNoms de nen