Nom: Gurbaaz

Origen i significat

El nom Gurbaaz és d'origen pànjabí, llengua parlada principalment a la regió del Punjab a l'Índia i al Pakistan. El prefix "Gur" fa referència sovint a la saviesa o a l'ensenyament en el context de la religió sikh, mentre que el sufix "baaz" podria estar relacionat amb el concepte de èxit o valor. Així, el nom Gurbaaz podria interpretar-se com aquell que té èxit o destresa gràcies a la seva saviesa o coneixement.

Cal destacar que els noms en la cultura sikh tenen una gran importància simbòlica i sovint són escollits per reflectir qualitats i valors desitjats. Per tant, portar el nom de Gurbaaz pot ser vist com un desig dels pares que el seu fill segueixi un camí de coneixement i èxit en la vida, mantenint-se ferm en els seus principis i valors.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Gurbaaz a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 18.662 de 59.142 noms
  • Freqüència: 12 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 573 de 1.448 noms
  • Freqüència: 13 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,23 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Urbà (m)Gurtaj (m)Gúria (f)

Gurbaaz apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb GNoms originals de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms llargsNoms de nen