Nom: Fateh

Origen i significat

El nom Fateh és d'origen àrab i significa "conqueridor" o "victoriós". És un nom amb una forta connotació de triomf i èxit, i és sovint associat amb persones que han aconseguit grans fites o han superat dificultats significatives. En algunes cultures, portar aquest nom pot ser considerat un bon auguri per al portador.

A més, el nom Fateh pot ser relacionat amb la història i els personatges importants, com poden ser líders militars o heròis que han tingut un paper destacat en la conquesta de terres o en batalles decisives. En contextos religiosos o espirituals, també podria fer referència a la superació de lluites interiors o la conquesta de metes personals.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Fateh a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 7651 de 59.142 noms
  • Freqüència: 36 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1206 de 1.448 noms
  • Freqüència: 4 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,07 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Gurfateh (m)Fatiha (f)Fatu (f)

Fateh apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb FNoms originals de nenNoms originalsNoms de nen