Nom: Fabio

Origen i significat

El nom Fabio és d'origen llatí i prové del nomen (cognom) d'una antiga i poderosa gens (família) romana, la gens Fabia. El significat del nom es pot associar amb l'artesà que treballa amb el faber, és a dir, el forjador o l'artesà. Així, Fabio pot portar connotacions de habilitat manual i treball artesanal.

A més, és possible que el nom també tingués vincles amb la paraula llatina "faba", que significa fava, suggerint una possible relació amb l'agricultura o la fertilitat de la terra. No obstant això, aquesta connexió és més especulativa. Amb el pas del temps, Fabio s'ha mantingut com un nom masculí prou comú en països de parla hispana i italiana, conservant la seva elegància clàssica.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Fabio a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 830 de 59.142 noms
  • Freqüència: 812 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,1 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 726 de 1.448 noms
  • Freqüència: 9 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,16 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Fabi (m)Fabià (m)Fabricio (m)Fabrizio (m)Fabián (m)Flavio (m)Abilio (m)Fabiola (f)Albino (m)Gabino (m)

Fabio apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb FNoms originals de nenNoms originalsNoms de nen