Nom: Ezequiel

Origen i significat

Ezequiel és un nom masculí d'origen hebreu. Prové de la paraula "Yehezqel", que es tradueix com "Déu fortaleix" o "Déu donarà força". Aquest nom té una forta connotació religiosa, ja que és el nom d'un dels profetes majors de l'Antic Testament, autor del llibre bíblic que porta el seu nom.

La figura d'Ezequiel en la tradició judeocristiana és coneguda per les seves visions profètiques i pel seu missatge de redempció i esperança en temps difícils. El nom pot ser popular entre les comunitats que valoren els textos bíblics i volen reflectir una connexió espiritual al llarg dels noms que trien per als seus fills.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Ezequiel a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 747 de 59.142 noms
  • Freqüència: 943 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,12 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 565 de 1.448 noms
  • Freqüència: 13 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,24 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Quel (m)Uziel (m)Eliel (m)Uriel (m)

Ezequiel apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb ENoms originals de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms llargsNoms de nen