Nom: Emili

Origen i significat

Emili és la versió catalana del nom masculí d'origen llatí Aemilius, que prové de la nissaga romana dels Emili. El significat d'aquest nom està sovint associat amb el terme "rival" o "emular", però també pot referir-se a algú que és diligent o que esforça en la seva tasca. La família romana dels Emili era coneguda per la seva influència i poder, la qual cosa podria haver contribuït a la popularitat del nom en èpoques passades.

En la història, Emili ha estat portat per diverses figures notables, incloent polítics i militars de l'Antiga Roma. La forma femenina d'aquest nom seria Emília, i ambdues versions han estat adoptades en moltes llengües amb petites variacions en l'ortografia, reflectint la seva ampla acceptació i la riquesa del seu llegat històric i cultural.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Emili a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 717 de 59.142 noms
  • Freqüència: 992 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,13 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Emilio (m)Emil (m)Emiliano (m)Emile (m)Cecili (m)Emília / Emilia (f)Emilie (f)Emir (m)Gili (m)Esmail (m)

Emili apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb ENoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nen