Nom: El Hassane

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom El Hassane a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2775 de 59.142 noms
  • Freqüència: 144 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Hassane (m)Assane (m)Alassane (m)Hassan (m)Lhoussaine (m)Hasan (m)Hanane (f)Èliane / Eliane (f)Ane (f)Eshaal (f)

El Hassane apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb ENoms originals de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms llargsNoms de nen