Nom: Ekai

Origen i significat

El nom Ekai té les seves arrels en la cultura basca, i es tracta d'un nom masculí. Tot i que no és un dels noms més comuns, ha guanyat una certa popularitat en els darrers anys. El significat d'Ekai és sovint associat amb l'aigua, ja que en basc "kai" significa port o moll, i podria suggerir una connexió amb el mar o els viatges.

És important destacar que els noms bascos tenen una gran importància cultural i són coneguts per la seva singularitat i sonoritat especial. En aquest sentit, Ekai pot ser vist com un exemple de la rica tradició onomàstica basca, reflectint elements de la natura i del paisatge que són centrals en la cultura d'aquesta regió.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Ekai a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 9049 de 59.142 noms
  • Freqüència: 29 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1206 de 1.448 noms
  • Freqüència: 4 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,07 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Kai (m)Ekaitz (m)Kenai (m)Kail (m)Gerai (m)Yerai (m)Pelai (m)Ekaterina (f)Ekram (f)Zenai (f)

Ekai apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenNoms de nen que comencen amb ENoms originals de nenNoms curts de nenNoms originalsNoms de nenNoms curts