Nom: Curial

Origen i significat

El nom Curial podria derivar de l'adjectiu llatí "curialis", que es refereix a alguna cosa pertanyent a la cúria, sigui en el sentit de la cúria romana, un consell administratiu en l'antiga Roma, o referint-se a la cúria eclesiàstica, l'organització administrativa de l'Església. Aquest nom pot evocar, per tant, una associació amb l'administració, la governança o fins i tot el servei públic o religiós.

Tot i això, Curial és un nom poc comú i el seu ús com a nom propi podria tenir altres orígens o significats que no estan ben documentats. Podria ser que es tracti d'un nom amb una història particular o un significat específic dins d'una família o una comunitat. És important tenir en compte que l'origen exacte de noms menys estesos pot ser més difícil de rastrejar i podria tenir múltiples interpretacions.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Curial a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 12.238 de 59.142 noms
  • Freqüència: 20 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Marcial (m)Uriel (m)Ciril (m)Uri (m)Urian (m)Coral (f)Rital (f)Corali (f)Cira (f)Àuria / Auria (f)

Curial apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb CNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nen