Nom: Claudi

Origen i significat

El nom Claudi és la forma catalana de Claudius, un antic nom romà que prové de la gens Claudia, una de les més prestigioses famílies de l'antiga Roma. El significat del nom està relacionat amb la paraula llatina "claudus", que significa "coix" o "lisiado". No obstant això, el nom va ser portat per molts membres de la noblesa romana i, per tant, ha perdut aquesta connotació negativa al llarg del temps.

Claudi ha estat un nom comú entre els emperadors romans, incloent Claudi I, que va governar des del 41 fins al 54 dC. A més, el nom ha estat utilitzat al llarg de la història en diverses formes i variacions en moltes cultures europees, adquirint una reputació de dignitat i tradició.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Claudi a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1546 de 59.142 noms
  • Freqüència: 331 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,04 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Claudio (m)Clàudia / Claudia (f)Chadi (m)Eladi (m)Claudina (f)Colau (m)Lau (m)Leocadi (m)Arcadi (m)Heladi (m)

Claudi apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb CNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nen