Nom: Bertran / Bertrán

Origen i significat

El nom Bertran és d'origen germànic i es descompon en dos elements: "berht" que significa brillant, i "hraban" que es tradueix com a corb. Aquesta combinació podria interpretar-se com "corb brillant" o "fama brillant", suggerint una persona destacada o il·lustre. En l'antiguitat, els noms germànics sovint combinaven elements de la natura i qualitats humanes per formar noms amb significats poderosos.

A Catalunya, la forma Bertran pot estar influenciada per la variant francesa "Bertrand", i es pot trobar en diverses figures històriques, com ara nobles i cavallers. El nom ha mantingut un aire de noblesa i tradició, i s'associa sovint amb la història medieval i els períodes de cavalleria.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Bertran / Bertrán a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 6169 de 59.142 noms
  • Freqüència: 48 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Beltran / Beltrán (m)Bert (m)Ferran (m)Bertí (m)Bernardo (m)Emran (m)Berta (f)Bernat (m)Abderrahman (m)Bernardino (m)

Bertran / Bertrán apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb BNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans llargsNoms catalans de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms catalansNoms llargsNoms de nen