Nom: Arthur

Origen i significat

El nom Arthur és d'origen incert, però és àmpliament reconegut per la seva associació amb la llegenda del rei Arthur i els cavallers de la Taula Rodona. Una de les teories suggerix que podria derivar del cèltic artos, que significa "ós", combinat amb viros ("home") o rigos ("rei"), però no hi ha consens sobre aquesta interpretació.

Una altra possibilitat és que el nom prové del llatí artorius, un cognomen romà. Tanmateix, l'origen exacte segueix sent un tema de debat entre els experts. El que és indiscutible és que el nom Arthur porta amb si una aura de noblesa, coratge i llegendària grandesa, reforçada per la seva presència persistent en la mitologia i la literatura occidental.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Arthur a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2295 de 59.142 noms
  • Freqüència: 193 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 781 de 1.448 noms
  • Freqüència: 8 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,14 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Artur (m)Arturo (m)Artau (m)Sàtur (m)Arleth (f)

Arthur apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb ANoms originals de nenNoms originalsNoms de nen