Nom: Anthony

Origen i significat

El nom Anthony és d'origen llatí, derivat del cognom romà Antonius, del qual no se'n coneix un significat específic amb certesa. Tot i això, hi ha teories que suggereixen que podria estar relacionat amb la paraula grega "anthos", que significa "flor". El nom va ser popularitzat per la figura de Marc Antoni, un militar i polític de l'època de la República Romana.

Amb el temps, Anthony s'ha transformat en diverses formes a través de diferents llengües i cultures, com Antonio en espanyol i italià, Antoine en francès, o Anton en rus, entre d'altres. El nom també ha estat portat per sants i figures religioses, el que ha contribuït a la seva difusió a través del món cristià. Així, Anthony pot ser associat amb una rica herència històrica i cultural.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Anthony a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1453 de 59.142 noms
  • Freqüència: 364 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,05 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 943 de 1.448 noms
  • Freqüència: 6 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,11 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Anton / Antón (m)Tony (m)Antoni (m)Antoine (m)Antonio (m)Antolín (m)Antonino (m)Antònia / Antonia (f)Antonina (f)Antonella (f)

Anthony apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb ANoms originals de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms llargsNoms de nen