Nom: Anouar

Origen i significat

El nom Anouar és d'origen àrab i significa "lluminos" o "brillant". És una variant de la paraula àrab "nur", que significa "llum". Aquest nom és popular en països de parla àrab i en cultures islàmiques, on sovint es dona a nens en referència a la bellesa i la llum espiritual.

Com a nom propi, Anouar pot portar connotacions de saviesa, clarividència i esperit guia. La bellesa de la llum que simbolitza pot ser vista com una metàfora de la guia i la inspiració, una qualitat que els pares poden desitjar per als seus fills. A més, el nom pot estar relacionat amb personatges històrics o contemporanis que han tingut un impacte significatiu en la seva societat o àmbit professional.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Anouar a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 936 de 59.142 noms
  • Freqüència: 683 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,09 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 871 de 1.448 noms
  • Freqüència: 7 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,12 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Anuar (m)Anovar (m)Mansour (m)Anwar (m)Oumar (m)Luar (m)Ragnar (m)Alomar (m)Nour (f)Anouk (f)

Anouar apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb ANoms originals de nenNoms originalsNoms de nen