Nom: Alfred

Origen i significat

El nom Alfred té un origen anglosaxó, compost per els elements "ælf", que significa "elf", i "ræd", que significa "consell" o "savi". Així, la interpretació més comuna del nom Alfred és "consell dels elfs" o "savi com un elf". Aquest nom va guanyar popularitat a Anglaterra gràcies al rei Alfred el Gran, monarca del segle IX conegut per la seva saviesa i per defensar el seu regne contra els invasors víkings.

Al llarg dels segles, el nom Alfred s'ha mantingut en ús en moltes cultures de parla anglesa i ha estat portat per diverses figures destacades, incloent polítics, artistes i científics. La seva forma abreujada, Alfie, és també bastant popular en alguns països. A més, el nom ha estat lligat a la idea de intel·ligència i lideratge, degut en part a la seva etimologia i a figures històriques que l'han portat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Alfred a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 922 de 59.142 noms
  • Freqüència: 701 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,09 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Alfredo (m)Fred (m)Jared (m)Guifred (m)Alfa (m)Khaled (m)

Alfred apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb ANoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nen