Nom: Alfons

Origen i significat

El nom Alfons té un origen germànic, compost per els elements "adal", que significa "noble", i "funs", que podria interpretar-se com a "preparat" o "prompte". Aquesta combinació de mots reflecteix un significat de noblesa i predisposició, i ha estat un nom popular entre la noblesa i la reialesa europea al llarg dels segles, especialment en territoris de parla alemanya i a la península Ibèrica.

A Catalunya i Espanya, el nom Alfons ha estat portat per diversos monarques, incloent els reis d'Aragó i Castella, el que ha contribuït a la seva solidesa i presència en la història i la cultura. A més, és un nom que ha generat diverses variants i formes curtes en diferents llengües, com Alfonso en castellà, Alphonse en francès, o Alphonso en anglès, demostrant la seva adaptabilitat i difusió internacional.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Alfons a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 746 de 59.142 noms
  • Freqüència: 944 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,12 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Alfonso (m)Alons (m)Alonso (m)Ildefons (m)Alfonsa (f)Alfonsina (f)Alfa (m)Alison (f)Alyson (f)Alisson (f)

Alfons apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb ANoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nen